نوشته‌ها

فاکتورهای یک گلخانه هوشمند

استفاده از تکنولوژی در کنار داشتن مزایای بسیار، برخی مواقع خسارات جبران‌ناپذیری وارد می‌کند و پس‌ازاین اتفاق چه‌بسا کاربر از استفاده مجدد از آن فناوری خودداری کند. در این بخش به چالش‌های سیستمی پیش روی کاربر با یک سامانه مدیریت هوشمند پرداخته می‌شود.

گلخانه هوشمند – راهکارهای سماکنترل

وجود مشکلاتی در کنترل محیط داخل گلخانه جهت مطلوب­سازی محیط تحت کشت در روش سنتی، از چالش­هایی است که به انرژی و زمان زیادی برای حل شدن نیاز دارد. استفاده از فناوری میتواند راه­ حل مناسبی برای کنترل مطلوب و افزایش بازده باشد. اما برای انتخاب فناوری مورد استفاده بایستی دقت لازم را به­کار برد؛ چرا که برخی از این فناوری­ها به دلیل نقص­هایی در سخت­افزار، نرم افزار، محاسبات یا پردازش باعث بوجود آمدن خسارات جبران­ناپذیری می­شوند. فناوری به کار رفته در یک سامانه مدیریت هوشمند، باید بتواند بطور خودکار تمام رخدادهای داخل گلخانه را کنترل کند تا نیازی به حضور نیروی انسانی در محیط عملیاتی نباشد.

گلخانه داری و چالش ها-بخش دوم

هر کاربر گلخانه ­دار در سطح محیط کاربری و عملیاتی با چالش‌هایی روبرو است که در صورت تجمیع این چالش‌ها کنار یکدیگر، مدیریت گلخانه کاری بسیار دشوار خواهد بود. از طرفی با افزایش سطح زیر کشت رسیدگی به این چالش‌ها غیرممکن به نظر می‌رسد. در نوشتار قبلی به بررسی چالش‌ تنش آبی پرداخته شد و در این نوشتار به چالش های دیگر پرداخته می شود.

گلخانه داری و چالش ها-بخش اول

هر کاربر گلخانه ­دار در سطح محیط کاربری و عملیاتی با چالش‌هایی روبرو است که در صورت تجمیع این چالش‌ها کنار یکدیگر، مدیریت گلخانه کاری بسیار دشوار خواهد بود. از طرفی با افزایش سطح زیر کشت رسیدگی به این چالش‌ها غیرممکن به نظر می‌رسد. در این نوشتار به بررسی چالش‌های پیش روی کاربر در محیط کار و زمینه عملیاتی پرداخته می‌شود.

معرفی مدیریت هوشمند گلخانه سما کنترل: نسخه شبنم

از دیگر چالش‌ها می‌توان به کنترل اقلیم داخل گلخانه مطابق با نیاز گیاه برای بازده حداکثری اشاره کرد. واضح است که هر چه پارامترهای محیط کشت به نیاز گیاه برحسب نوع، رقم، مرحله رشد و… نزدیک باشد، ضریب رشد گیاه و بازده محصول آن افزایش‌یافته و درنتیجه بازده کل سیستم افزایش خواهد یافت.