نوشته‌ها

افزایش شاخص قیمت مواد غذایی به بیشترین میزان سه سال گذشته

سازمان خوارو بار جهانی ملل متحد اعلام کرد: قیمت موادغذایی به بیشترین میزان سه سال گذشته رسید که دانه ها روغنی، لبنیات و گوشت بیشترین افزایش را داشتند.