نوشته‌ها

نقشه گنج ایران در روستاها نهفته است/ نبود آموزش تخصصی مانع توسعه روستا

کارشناس توسعه روستا با تاکید بر اینکه اگر یک روستایی بخواهد شروع به کشت زعفران بکند، هیچ جایی وجود ندارد که به این روستایی مجوز و آموزش بدهد، گفت: ما همه چیز را در روستا داریم و نقشه گنج ایران در روستاها نهفته است.