آنچه با سما کنترل به دست می آورید

 • کنترل و مانیتورینگ وضعیت دستگاه در هر ساعتی از شبانه روز
  1. چپ گرد و راست گرد
  2. کارکرد با آب و بدون آب
  3. تنظیم سرعت دستگاه
  4. نمایش تمامی خطاها
  5. وضعیت قرارگیری دستگاه بر روی نقشه
  6. اطلاع رسانی در لحظه در صورت ایجاد سیگنال خطا
  7. تحلیل دقیق مزرعه به وسیله تصاویر ماهواره ای
  8. استفاده از داده های هواشناسی و محاسبه نیاز آبیاری